Ýewropada bitkoini döreden adama ýadygärlik dikildi

  • 19.09.2021 15:26
  • 9505
Ýewropada bitkoini döreden adama ýadygärlik dikildi

Ýakynda Wengriýanyň paýtagty Budapeştde bitkoin kripto walýutasyny esaslandyran Satoşi Nakamoto üçin ýadygärlik dikildi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Çeşmäniň habar bermegine görä, Satoşi Nakamoto - rowaýaty şahsyýet hasaplanýar. Sebäbi onuň kimdigi - erkekmi, aýalmy ýa-da bir pikire uýýan adamlaryň toparymy - bu henizem nämälimligine galýar. Şonuň üçin hem heýkelde belli bir adamyň şekili görkezilmän, ýüzüň ýerine aýnaly sudur ýerleşdirilipdir.

Satoşi Nakamotonyň şahsyýeti barada has ýörgünli bir çaklama bar. Aýdylmagyna görä, Satoşi Nakamoto - kompaniýalarynyň atlarynyň ilkinji harplarynyň utgaşmasydyr, ýagny - Samsung-Toshiba-Nakamichi-Motorola.

Heýkeliň awtorlary munuň bitkoini we umuman, "kripto" nyşanyny alamatlandyrýandygyny öňe sürýärler. Şeýle hem, ol "sanly altyny" goldaýanlaryň her biriniň Satoşidigini aňladýar.


18.11.2022 15:40
14253

Kriştianu Ronaldunyň Binance bilen hyzmatdaşlykda ilkinji NFT-kolleksiýasy çykarylýar

Kriptowalýuta infrastrukturasynyň dünýä boýunça üpjün edijisi Binance meşhur futbolçy Kriştianu Ronaldu bilen eksklýuziw köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň bardygyny mälim etdi. Binance Ronaldunyň muşdaklaryny «NTF-nyň...

13.11.2022 11:52
2969

Bitkoinyň bahasy 2020-nji ýyldan bäri birinji gezek 16 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoin söwdalaşyklaryň sessiýasynyň dowamynda 10-njy noýabrda 13,51% aşaklap, 15,844 müň dollara çenli düşdi. Bu barada Coindesk-de habar berilýär diýip, gazeta.ru ýazýar. Şonda agzalan kriptowalýutanyň bahasy...

09.11.2022 18:26
16209

2027-nji ýyldan Ýewropanyň awtobuslary howa zyýanly gazlary goýbermez

2027-nji ýyla çenli Ýewropa Bileleşiginiň çäginde täze awtobuslaryň hiç biri howa we adama zyýanly bolan gazlary atmosfera goýbermeli däl. Bu maksada 11 şäherde we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan toparlaýyn...

13.10.2022 17:54
2502

Google tölegleri kriptowalýutada kabul edip başlar

Google-yň käbir müşderileri eýýäm 2023-nji ýylyň başynda bulut hyzmatlary üçin kriptowalýuta bilen töleg geçirip bilerler. Bu barada Google Cloud Next konferensiýasynda korporasiýanyň wekilleri aýtdy diýip, CNBC...