Apple bir günde kapitalizasiýanyň 154 milliard dollaryny, Microsoft bolsa 109 milliard dollaryny ýitirdi

Apple bir günde kapitalizasiýanyň 154 milliard dollaryny, Microsoft bolsa 109 milliard dollaryny ýitirdi

ABŞ-nyň alty sany iň iri tehnologiýa kompaniýasy ABŞ-nyň Zähmet ministrligi tarapyndan puluň hümmetiniň peselişiniň täze görkezijileriniň çap edilmeginiň fonunda, bazar bahasynda 500 milliard dollardan gowrak ýitgi çekdiler.

Şeýlelikde, CNBC teleýaýlymynyň maglumatlaryna görä, has köp ýitgi çekenler: Apple (onuň bazar paýy 154 milliard dollar pese gaçdy), Microsoft (minus 109 milliard), Google Alphabet kompaniýasy (minus 85 milliard), Amazon (minus 98 milliard), Meta (minus 43 milliard) we Nvidia (minus 34 milliard).
Sişenbe güni ABŞ-nyň Zähmet ministrligi ýurtda alyjylar bahasy awgust aýynyň jemi boýunça ýyllyk aňlatmasynda 8,3% galdy. Şondan bir aý öň bu görkeziji 8,5% bolupdy. Ekspertler puluň hümmetiniň gaçyş depgini ep-esli haýallar diýip garaşypdylar. Awgustyň görkezijileri  20-21-nji sentýabrda boljak mejlisde ABŞ-nyň Federal ätiýaçlyk ulgamynyň hümmet peselme bilen göreşmek üçin esasy göterim goýumyny yzly-yzyna indi üçünji gezek 0,75 p.p. – 3,-3,25%-e çenli galdyrmagyna getirip biler.