“Türkmennebitiň” başlygynyň orunbasary işini oňarmandygy üçin wezipesinden boşadyldy

“Türkmennebitiň” başlygynyň orunbasary işini oňarmandygy üçin wezipesinden boşadyldy

Mämmedow Toýgeldi Baýrammyradowiç, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Bu barada 26-njy awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi.