“Türkmennebitiň” başlygynyň orunbasary işini oňarmandygy üçin wezipesinden boşadyldy

  • 27.08.2022 09:27
  • 16916
“Türkmennebitiň” başlygynyň orunbasary işini oňarmandygy üçin wezipesinden boşadyldy

Mämmedow Toýgeldi Baýrammyradowiç, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Bu barada 26-njy awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi.


07.06.2023 16:10
5043

Saudi Aramco OPEK+ duşuşygyndan soň nebit bahalaryny ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň milli nebit kompaniýasy Saudi Aramco 4-nji iýunda geçirilen OPEK+ duşuşygyndan soň Aziýadaky, ABŞ-daky we Ýewropadaky müşderiler üçin nebit bahalaryny ýokarlandyrdy. Bu barada Trend habar berýär...

06.06.2023 12:14
9301

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz eksportyny artdyrdy

2023-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan Hytaýa, takmynan, 2,9 mlrd kub metr tebigy gaz ibermek bilen, eksport möçberini ýokarlandyrdy diýip, Trend habar berýär. Resmi maglumatlara görä, görkezilen aýda gaz eksportynyň...

05.06.2023 20:23
6009

OPEC+ 2024-nji ýylda nebit önümçiligini azaltmagy ylalaşdy

Wenadaky ýygnakdan soň, OPEC+ ýurtlary 2024-nji ýyldan başlap her gün 40,46 million barrele barabar nebit öndürmek barada kwotany tassyklady diýip,  guramanyň web sahypasyndaky habarnamada aýdylýar. Russiýanyň...

19.05.2023 16:17
11513

Türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalar boýunça işleri dowam edip bilerdik — Serdar Berdimuhamedow

Prezident Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi...