Usman Nurmagomedow Bellatoryň reýtinginde birinji ýere çykdy

Usman Nurmagomedow Bellatoryň reýtinginde birinji ýere çykdy

Garyşyk başa-baş söweşiň russiýaly meşhur pälwany Usman Nurmagomedow Bellator-yň ýeňil agram derejesindäki reýtinginde birinji ýere çykdy.

Habib Nurmagomedowyň doganoglanynyň hasabynda 15 professional tutluşykda gazanan 15 ýeňşi bar, Bellator-da bolsa ol dört tutluşygy geçirdi. 
23-nji iýula geçilýän gije geçen Bellator 283 turnirinde Usmanyň birinji tapgyrda demikdiriji emeli (gilotini) ulanyp, ABŞ-nyň wekili Kristofer Gonsalesden üstün çykandygyny ýatladýarys. Tutluşykdan soň ol Bellator-yň ýeňil agramdaky häzirki çempiony braziliýaly türgen Patrik Freýräni söweşe çagyrdy.