BSGG koronawirusa garşy iki walentli sanjymyň güýzde elýeterli boljakdygyny habar berdi

BSGG koronawirusa garşy iki walentli sanjymyň güýzde elýeterli boljakdygyny habar berdi

Koronawirusa garşy iki walentli sanjymyň önümçiligi 2022-nji ýylyň güýzünde başlar. Bu barada Žinių radijas radiostansiýasynyň ýaýlymynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebiti boýunça wekili Witýanis Andrýukaýtis aýtdy diýip, TASS habar berýär

“Umumy epidemiki ýagdaý begendiriji däl, şonuň üçin hüşgär bolmak gerek. Koronawirusa garşy iki walentli sanjym ýokanç we onuň mutasiýalary bilen göreşmekde kömek eder diýip umyt edýäris. Derman serişdesi güýzde ulanmaga taýýar bolmaly” – diýip, ol aýtdy.

Andrýukaýtisiň aýtmagyna görä, farmokologiki kompaniýalaryň habaryna görä, iki walentli sanjymyň üstündäki işler tamamlanyp barýar. “Birnäçe öndüriji ähli zatlaryň köpçülikleýin önümçiligiň başlamagyna taýýardygyny nygtaýar” – diýip, BSGG-niň wekili belledi.
Iki walentli sanjymyň artykmaçlygy, lukmanlaryň nygtamagyna görä, hem başlangyç ýokançdan, hem onuň mutasiýa ştammlaryndan goraýandygyndan ybaratdyr.