Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Özbegistana bardy

Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Özbegistana bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça iki günlük döwlet sapary bilen Daşkende bardy. Bu barada Özbegistanyň döwlet Baştutanynyň saýtynda habar berilýär.

Daşkendiň halkara howa menzilinde türkmen Liderini Özbegistanyň premýer-ministri Abdulla Aripow, daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Wladimir Norow we Daşkent şäheriniň häkimi Jahongir Artykhojaýew garşy aldy.
Howa menzilinden Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag kerweni «Ýangi Uzbekiston» seýilgähine bardy, ol ýerde Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Garaşsyzlygynyň ýadygärligine gül dessesini goýdy.
Şu gün şeýle hem ýokary derejede türkmen-özbek gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýar.