Serdar Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna saparyna taýýarlyk görülýär

Serdar Berdimuhamedowyň Saud Arabystany Patyşalygyna saparyna taýýarlyk görülýär

23-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew, Saud Arabystanynyň wekiliýetine daşary işler ministriniň orunbasary Walid Abdulkarim El-Hereýji ýolbaşçylyk etdiler.

Geňeşmeleriň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny we möhüm halkara meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna maýa goýumlary çekmek üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi we artdyrylmagy, infrastruktura we önümçilik desgalarynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi gepleşikleriň aýratyn temasy boldy. Hususan-da iki ýurduň nebit himiýa we gaz himiýa ýaly pudaklarynda hyzmatdaşlygyň giň mümkinçilikleriniň bardygy nygtaldy.
Geňeşmelerde häzirki wagtda uly depgin bilen taýýarlyk görülýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Saud Arabystany Patyşalygyna amala aşyrjak resmi saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň baýlaşdyrylmagyna we pugtalandyrylmagyna güýçli itergi berjekdigi aýratyn bellenildi.