2021-nji ýylda türkmen-eýran haryt dolanyşygy 300 million dollara golaý boldy

2021-nji ýylda türkmen-eýran haryt dolanyşygy 300 million dollara golaý boldy

2021-nji ýylyň jemleri boýunça türkmen-eýran söwda dolanyşygynyň mukdary 299 million 728 müň 535 dollara deň boldy. Bu maglumaty Eýranyň Gümrük gullugyna salgylanyp, IRNA agentligi ýaýradýar.

Bellenilişi ýaly, şunda harytlaryň agramy 1 million 14 müň 474 tonna deň boldy. Bu görkeziji, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 79 göterim ýokarydyr.
Eýrandan Türkmenistana eksport edilen harytlaryň arasynda gök önümler, guradylan miweler, azyk önümleri, hojalyk tehnikalary, arassaçylyk serişdeleri we başga-da köp sanly nebit däl önümler bar.