30-njy sentýabrda Tesla adampisint robotynyň prototipini tanyşdyryp biler

30-njy sentýabrda Tesla adampisint robotynyň prototipini tanyşdyryp biler

Tesla elektrokarlaryny öndürýän amerikan kompaniýasynyň baştutany Ilon Mask  kompaniýanyň  30-njy sentýabrda adampisint Optimus robotynyň prototipi bilen tanyşdyrmagynyň mümkindigini mälim etdi diýip, TASS agentligi habar berýär.

"Teslada emeli aň güni 30-njy sentýabra geçirilýär, çünki şol wagta çenli Optimusyň iş prototipiniň peýda bolmagy mümkin" - diýip, anna güni telekeçi öz Twitterinde ýazdy.

Roboty döretmek baradaky pikirini Mask 2021-nji ýylyň awgustynda öňe sürüpdi. Şol wagt hödürlenen taslama laýyklykda,  Optimusyň boýy adam boýy bilen bolar, 20 kilograma çenli ýüki göterip biler we adama gündelik işlerinde ýardamçy bolar. Telekeçiniň aýdyşyna görä, akylly mehanizm adamlaryň "edesi gelmeýän" işlerini eder, meselem, azyk satyn almak üçin dükana gitmäge "ýaltanmaz".

Bloomberg agentliginiň maglumatlaryna görä, robot edil elektromobillerdäki ýaly, emeli aňyň ulgamlary bilen üpjün ediler.