Türkmenistanda maý aýyndan içerki uçuşlaryň täze tertibi hereket eder

Türkmenistanda maý aýyndan içerki uçuşlaryň täze tertibi hereket eder

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 5-nji maýdan içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryna we rejesine üýtgeşmeler girizdi.

Täze tertibe laýyklykda, Daşoguz-Türkmenbaşy-Daşoguz, Daşoguz-Mary-Daşoguz we Daşoguz-Türkmenabat-Daşoguz gatnawlary girizildi, diýip Turkmenportal awiakompaniýanyň sorag-jogap gullugyna salgylanyp habar berýär. Bu ugurlar boýunça gatnawlar hepdede bir gezek amala aşyrylar. 
Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini habar berýär.

2022-nji ýylyň 5-nji maýyndan ýola goýuljak ýolagçy howa gatnawlarynyň tertibi

Howa gatnawynyň belgisi

Uçuş

Gonuş

Hepdäniň günleri

Aşgabat — Daşoguz

T5-101

06:00

06:50

Her günde

T5-105

17:50

18:40

Her günde

Daşoguz — Aşgabat

T5-102

07:50

08:40

Her günde

T5-106

19:40

20:30

Her günde

Daşoguz — Mary

T5-226

10:25

11:15

4

Mary — Daşoguz

T5-225

08:00

08:55

4

Daşoguz — Türkmenabat

T5-382

18:45

19:35

5

Türkmenabat — Daşoguz

T5-381

16:50

17:45

5

Daşoguz — Türkmenbaşy

T5-236

11:10

12:20

2

Türkmenbaşy — Daşoguz

T5-235

08:40

09:40

2

Aşgabat — Mary

T5-127

06:20

07:00

Her günde

T5-131

17:40

18:20

1,2,3,5,6,7

Mary — Aşgabat

T5-128

08:00

08:40

Her günde

T5-130

12:15

12:55

4

T5-132

19:20

20:00

1,2,3,5,6,7

Aşgabat — Türkmenabat

T5-171

06:10

07:00

Her günde

T5-181

15:00

15:50

5

T5-175

17:30

18:20

Her günde

Türkmenabat — Aşgabat

T5-172

08:00

08:50

Her günde

T5-182

20:35

21:25

5

T5-176

19:20

20:10

Her günde

Aşgabat — Türkmenbaşy

T5-241

06:30

07:30

Her günde

T5-247

18:00

19:00

1,3,4,5,6,7

Türkmenbaşy — Aşgabat

T5-242

08:40

09:40

1,3,4,5,6,7

T5-244

13:30

14:20

2

T5-248

20:10

21:10

1,3,4,5,6,7

Aşgabat — Kerki

T5-313

10:00

11:00

1,6

Kerki — Aşgabat

T5-314

12:00

13:00

1,6