Howanyň hapalanmagy sebäpli her ýyl 3,4 mln adam ýogalýar

Howanyň hapalanmagy sebäpli her ýyl 3,4 mln adam ýogalýar

The Global Burden of Disease-iň gözleglerine görä, CO2-niň ortaça her 4,4 tonnasy ýüz ýyllygyň dowamynda ýürek-damar kesellerinden bir adamyň ölümine sebäp bolýar.

Adamlar gazylyp alynýan energiýa çeşmelerini ýakanlarynda, galyndylaryň bir bölegi biziň her gün dem alýan atmosferamyza düşýär. Biz 2,5 mikron (0,002mm) ölçegdäki bölejikleri görmeýäris, ýöne olar sebäpli her ýyl azyndan 3,4 mln adam aradan çykýar. Alymlar Ýeriň ilatynyň 90%-inden gowragynyň howanyň hapalanma derejesiniň BSGG-niň norma görkezijilerinden ýokary ýerlerde ýaşaýandygyny subut edýärler.