Ýaponiýada garaňkylykda obýektleriň reňkini we suduryny saýgaryp bilýän sensorlar işlenip düzülýär

Ýaponiýada garaňkylykda obýektleriň reňkini we suduryny saýgaryp bilýän sensorlar işlenip düzülýär

Häzirki wagtda Ýaponiýada birbada birnäçe kompaniýa garaňkylykda obýektleriň reňkini we formasyny tapawutlandyrmaga ukyply täze sensorlary işläp düzýär, şeýle gurluşlary sürüjisiz transport serişdelerinde ulanmak bolar. Bu barada NHK teleýaýlymy habar berýär diýip, TASS belleýär. 

Hususan-da, Toshiba korporasiýasy öz işinde obýektlerden şöhlelenýän lazerleriň kömegi bilen olary garaňkylykda tanamaga mümkinçilik berýän tehnologiýany ulanýar. Bellenilişi ýaly, kompaniýa tarapyndan işlenip düzülýän sensorlar garaňkylykdaky obýektleri, takmynan, 300 m aralykdan tanamaga ukyply bolar. Olary sürüjisiz transport serişdelerinde ulanmak meýilleşdirilýär. Şol bir wagtyň özünde Canon kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülýän sensorlar 300 mln piksele eýe bolup, garaňkylykda obýektiň reňkini anyklamaga ukyplydyr. Ony gijeki gözegçilik kameralarynda ulanmak meýilleşdirilýär.