Türkmen parlamentarileri Almatyda GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar

Türkmen parlamentarileri Almatyda GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar

28-29-njy martda Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň agzalary Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň dabaraly mejlisine gatnaşdylar. Wekiliýetiň düzüminde Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa hem-de Halk Maslahatyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew bar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa dabaraly mejlisde çykyş edip, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň parlamentarileriň özara gatnaşyklary üçin esasy meýdança bolup durýandygyny, sebitde parahatçylygy we hoşniýetliligi pugtalandyrmakda, Arkalaşygyň döwletleriniň kanunlaryny sazlaşdyrmakda möhüm çäreleri üpjün edýändigini aýratyn nygtady. Şeýle-de mejlisiň açylyş dabarasynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň çykyşy diňlenildi.

Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň ýolbaşçylary Almaty şäherine saparynyň çäklerinde Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň senatorlar palatasynyň spikeri Maulen Aşimbaýew bilen hem gepleşikleri geçirdiler.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Parlamentara Assambleýasynyň geňeşiniň indiki mejlisi şu ýylyň güýzünde Özbegistanyň Daşkent şäherinde geçiriler.