Tesla-nyň Ýewropadaky ilkinji zawody Berliniň golaýynda açyldy

Tesla-nyň Ýewropadaky ilkinji zawody Berliniň golaýynda açyldy

Tesla amerikan kompaniýasynyň Ýewropanyň çägindäki ilkinji zawody Berliniň golaýyndaky Grýunhaýde ilat nokadynda resmi taýdan açyldy. “Die Zeit” neşiriniň ýazmagyna görä, alyjylar ol ýerde öndürilen ilkinji 30 awtomobili aldylar diýip, TASS belleýär.

Açylyş dabarasyna GFR-iň kansleri Olaf Şols, Ykdysadyýet ministri Robert Habek, şeýle-de Tesla-nyň ýolbaşçysy Ilon Mask gatnaşdy. Täze zawod 12 müň iş ornuny döreder, kompaniýa ol ýerde ýylda 500 müňe çenli awtomobil öndürmegi meýilleşdirýär.
Mask täze zawody gurmak meýilnamasy barada 2019-njy ýylyň noýabr aýynda habar berdi. Täze zawod “Gigafactory 4” adyny aldy. Ýewropadaky täze obýektlerde akkumulýator batareýalary, güýç gurluşlary öndüriler, şeýle-de ol ýerde Tesla Model 3 sedany we Tesla Model Y ykjam krossoweri ýygnalar. 
Mask Tesla kompaniýasyny 2003-nji ýylda esaslandyrdy. Onuň ştab-kwartirasy Kaliforniýa ştatynyň Palo-Alto şäherinde ýerleşýär. Ilkibaşda kompaniýa diňe elektromobil önümçiligine ýöriteleşdirildi, ýöne soňrak Gün batareýalaryny we beýleki energiýa saklaýyş ulgamlaryny döretmek bilen meşgullanyp başlady.