Türkmenistan UF-zyýansyzlandyryjylaryň uly tapgyryny satyn aldy

Türkmenistan UF-zyýansyzlandyryjylaryň uly tapgyryny satyn aldy

Türkmenistanyň hökümeti BMGÖM-niň we Global gaznanyň goldawynda howany zyýansyzlandyryjy göçme UF-zyýansyzlandyryjylarynyň 281-ni satyn aldy diýip, sosial torlarda BMGÖM-iň Türkmenistandaky wekilliginiň sahypasynda habar berilýär.

Abzallar ýurduň lukmançylyk edaralarynda oturdylar we arassaçylyk-epidemiologik gullugyna berler diýip, halkara guramanyň wekilliginde takyklanylýar. 
Uf-zyýansyzlandyryjylary dürli bakteriýalara garşy göreşýär we ýokaç keselleriň ýaýramagynyň öňüni alýar. Olaryň ykjamlygy we ulanyşda ýönekeýligi, köp ýurtlaryň mysalynda görlüşi ýaly, COVID-19-yň netijeli öňüni almaga ýardam berýär.