Emomali Rahmon Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny Prezident saýlawlarynyň geçirilmegi bilen gutlady

Emomali Rahmon Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny Prezident saýlawlarynyň geçirilmegi bilen gutlady

15-nji martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Täjik Lideri döwlet Baştutanyny Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine nobatdan daşary saýlawlaryň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady.

Türkmen Lideri ýurdumyzyň merkezi saýlaw toparynyň iň ýokary döwlet wezipesine saýlawlaryň jemleri boýunça Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti diýip yglan edendigini kanagatlanma bilen belledi hem-de mundan beýläk özüniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde işini dowam etjekdigini aýtdy.

Täjigistanyň Baştutany Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, abadançylyk hem-de iň ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.