«Türkmenhowaýollary» 15-nji fewraldan içerki gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizdi

«Türkmenhowaýollary» 15-nji fewraldan içerki gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 15-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp geçýär.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat - Daşoguz T5-105 her gün 17-50 18-40
Aşgabat - Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat - Türkmenabat T5-175 her gün 17-30 18-20
Aşgabat - Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-30 07-30
Aşgabat - Kerki T5-313         1,6         10-00           11-00
         
Daşoguz - Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz - Aşgabat T5-106 her gün 19-40 20-30
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat T5-176 her gün 19-20 20-10
Mary - Aşgabat  Т5-128 her gün 08-00 08-40
Türkmenbaşy - Aşgabat  T5-242 her gün 08-40 09-40
Kerki - Aşgabat  T5-314 1,6 12-00 13-00