Hytaýdan gelip, karantinde bolan Berdimuhamedow we Hökümet agzalary täzeden işe başlady

Hytaýdan gelip, karantinde bolan Berdimuhamedow we Hökümet agzalary täzeden işe başlady

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň orunbasary, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Bu baradaky degişli Karara 8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Iş maslahatynda bellenilişi ýaly, golaýda Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrylan sapardan soňra, Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary 3 günüň dowamynda karantin ýagdaýda öz işlerini alyp bardylar. Türkmen Lideri özleriniň saglyk ýagdaýlarynyň gowudygyny aýdyp, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy baradaky Karara täzeden gol çekdi.