Nurmagomedow Porýeni öz promouşenine çagyrdy

Nurmagomedow Porýeni öz promouşenine çagyrdy

Garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Habib Nurmagomedow Dastin Porýe, eger Absolýut söweş çempionatyndan (UFC) çyksa, özi bilen habarlaşmagy teklip etdi. Bu barada ESPN MMA habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

33 ýaşly Nurmagomedow Porýe Eagle FC promouşenine geçmegi teklip etmäge taýýardygyny aýtdy. “Eger UFC Dastinden aýrylsa, Habib bilen Eagle FC hemişe şu ýerde” – diýip, ol belledi.
Öň, Eagle FC-niň düzümine UFC-de çykyşlary bilen tanalýan söweşijileriň goşulandygy belli boldy. Bular Renan Barao bilen Raşad Ewansdyr. Şeýle-de, bu gurama Kewin Li goşuldy.
Ýanwar aýynda Eagle FC ABŞ-nyň çäginde ilkinji ýaryşy geçirer. Esasy söweşde russiýaly agyr agramly söweşiji Sergeý Haritonow we niderlandly Taýron Spong duşuşar.
Nurmagomedow karýerasyny tamamlandan soň, Gorilla Fighting Championship promouşenini satyn aldy we ony Eagle Fighting Championship ady bilen täzeden işe girizdi.