Türkmenistanyň we Türkiýäniň baş diplomatlary maýa goýum hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Türkiýäniň baş diplomatlary maýa goýum hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdylar

26-njy noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ministrler Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu bilen duşuşygy geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meselelerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň sebit we halkara guramalaryň çäklerindäki bilelikdäki hereketleriniň pugtalandyrylmagynyň aýratyn ähmiýeti bellenilip geçildi. Şeýle-de Türkmenistanyň we Türkiýäniň özara maýa goýum işjeňliginiň giňeldilmegi nobatdaky ara alyp maslahatlaşmalaryň aýratyn ugry boldy.