Hytaýlylar iki sekuntda 15,64 million dollarlyk iPhone satyn aldylar

Hytaýlylar iki sekuntda 15,64 million dollarlyk iPhone satyn aldylar

Ýakynda "11.11" uly arzanlaşygy geçirildi. Aksiýanyň dowam edýän mahaly hytaýly JD.com we Alibaba internet dükanlary rekord satuwy görkezdiler diýip, ferra.ru habar berdi.

Söwda mahaly JD.com hytaýlylaryň iki sekuntda 15,64 million dollarlyk iPhone satyn alandygyny habar berdi. Munuň özi özboluşly rekord bolup durýar. Ýöne, gynansak-da, iPhone-yň haýsy modelleriniň satylandygy mälim edilmedi. Umuman aýdanyňda, hytaýlylar soňky satuwda işjeňlik görkezdiler. JD.com şu ýyl, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 28% ösüş gazandy.

JD.com ýakynda "11.11" aksiýasynda Xiaomi-niň has köp girdeji gazanandygyny habar berdi. Ol beýlekilere garanyňda has köp smartfon satmagy başardy. Bu babatda ondan soň Apple we Honor ýerleşdi.  Gyzykly ýeri, iň köp satuwy Redmi golçur markasy görkezdi.