Batumi ÝUNESKO-nyň aýdym-saz şäheri statusyny aldy

Batumi ÝUNESKO-nyň aýdym-saz şäheri statusyny aldy

ÝUNESKO Gruziýanyň Batumi şäherine (Ajariýa AR) aýdym-saz şäheri statusyny bermek bilen, guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna goşdy. Bu barada Ajariýa hökümetiniň habarynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“Batumi ÝUNESKO tarapyndan aýdym-saz şäheri diýen ady aldy. Batumi şeýle statusa eýe bolan we döredijilik şäherleriniň toruna giren Gruziýanyň ilkinji şäheri boldy. Bu titul Batuminiň şäher häkimliginiň ÝUNESKO ýüz tutmagy esasynda berildi, bu hem şäheriň iň gowy tejribeleri paýlaşmaga we döredijilik hem-de medeni pudagyň ösmegine ýardam etjek hyzmatdaşlygy berkitmäge taýýardygyny görkezýär” – diýlip, habarda aýdylýar.

Batuminiň aýdym-saz pudagynyň wekilleri ÝUNESKO-nyň howandarlygynda geçiriljek özboluşly taslamalara we çärelere gatnaşmaga mümkinçilik alarlar. Batumi bilen birlikde Glazgo, Kingston, Liwerpul, Oklend we beýleki şäherler hem aýdym-saz şäherleri boldular diýlip, häkimlikde bellediler.

ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň tory 2004-nji ýyldan bäri bar we häzirki wagtda media-art, aýdym-saz, kinematograf, gastronomiýa, dizaýn, folklor, senetçilik we halk medeniýeti ugurlary boýunça dünýäniň 90 ýurdundan 295 şäheri birleşdirýär.