Türkmen we gyrgyz işewürleri 3 mln dollarlyk haryt ibermek boýunça şertnama gol çekdiler

Türkmen we gyrgyz işewürleri 3 mln dollarlyk haryt ibermek boýunça şertnama gol çekdiler

Häzirki wagtda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyzystanyň “Tazabek” neşiriniň habaryna görä, Gyrgyzystandaky bu foruma Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Döwran Hudaýberdiýewiň ýolbaşçylygyndaky işewürler wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we işewürler geňeşiniň hem habar bermegine görä, türkmen telekeçileri “ÝB we Merkezi Aziýa işewürlik hyzmatdaşlygy” atly işewürlik forumyna gatnaşýar.