Türkmen we gyrgyz işewürleri 3 mln dollarlyk haryt ibermek boýunça şertnama gol çekdiler

  • 06.11.2021 08:59
  • 5548
Türkmen we gyrgyz işewürleri 3 mln dollarlyk haryt ibermek boýunça şertnama gol çekdiler

Häzirki wagtda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa birinji Ykdysady forumy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyzystanyň “Tazabek” neşiriniň habaryna görä, Gyrgyzystandaky bu foruma Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Döwran Hudaýberdiýewiň ýolbaşçylygyndaky işewürler wekiliýeti hem gatnaşýar.

Gyrgyz Respublikasynyň Senagatçylar we işewürler geňeşiniň hem habar bermegine görä, türkmen telekeçileri “ÝB we Merkezi Aziýa işewürlik hyzmatdaşlygy” atly işewürlik forumyna gatnaşýar.


şu gün 17:02
44

Moskwada Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň DIM-iniň ýolbaşçylary duşuşar

6-njy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow türkmen kärdeşi Raşid Meredowy kabul eder. Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi wekili Mariýa...

şu gün 16:26
97

Türkmenistan 2022-nji ýylda Gazagystan bilen haryt dolanyşygyny 130% artdyrdy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň özara haryt dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda 128,1% artyp, 328,2 mln dollara barabar boldy. Finpom.kz portalynyň habar...

şu gün 08:55
2492

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

29.11.2022 16:22
15288

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...