Aşgabatda Eýranyň IRNA agentliginiň wekilligi açylar

Aşgabatda Eýranyň IRNA agentliginiň wekilligi açylar

Eýran Yslam Respublikasynyň Habarlar agentligi (IRNA) Türkmenistanda öz wekilhanasyny açar. Bu barada Tähranda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-eýran bilelikdäki hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisinde toparyň eýran tarapyndan başlygy, ýurduň ýol we şähergurluşyk ministri Rostame Gasemi habar berdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, 26-27-nji oktýabrda Tähranda bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky 16-njy mejlisi geçirildi we onuň jemleri boýunça toparyň başlygy R.Gasemi žurnalistlere iki ýurduň arasyndaky ykdysady, söwda, ylmy we medeni hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary, şol sanda KHBS ulgamynda hyzmatdaşlyk barada maglumat berdi. Onuň belleýşi ýaly, mejlisiň dowamynda taraplar Aşgabatda IRNA-nyň sebitleýin wekilligini açmak hakynda ylalaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, IRNA Eýran Yslam Respublikasynyň resmi habarlar agentligi bolup, ol Hökümet tarapyndan dolandyrylýar hem-de Medeniýet we yslam ugry ministrligi tarapyndan gözegçilik edilýär. www.irna.ir saýtynda internet arkaly işleýän bu agentlik birnäçe döwürleýin neşirleri hem çap edýär. Ýurduň çäginde onuň 60 sany edarasy bolup, dünýäniň 30-a golaý döwletinde bolsa wekilhanalary bar.