Tähranda türkmen-eýran hökümetara toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi

Tähranda türkmen-eýran hökümetara toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi

Tähranda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň 16-njy mejlisi toparyň bilelikdäki başlyklary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şähergurluşyk ministri R.Gaseminiň gatnaşmagynda geçirildi.

Duşuşyga şonuň ýaly-da iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Iki günüň dowamynda türkmen we eýran bilermenleri özara hereketleriň esasy ugurlaryny hem-de ýakyn geljek üçin ileri tutulýan özara taslamalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Mejlisiň dowamynda söwda-ykdysady özara hereketleriniň, gümrük we serhet kadalaşdyrmasynyň, senagat we oba hojalygy hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň beýleki ençeme ugurlary boýunça gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerine hem garaldy. Ministrler geçirilmegi yza süýşürilen medeniýet ulgamyndaky çäreleriň, şol sanda birek-biregiň Medeniýet günleriniň hem-de döredijilik toparlarynyň saparlarynyň guralmagy babatynda-da ylalaşdylar.

Hökümetara toparyň 16-njy mejlisiniň jemleri boýunça Teswirnama gol çekildi.