Apple iOS 14-iň täzelenmesini çykardy

Apple iOS 14-iň täzelenmesini çykardy

Amerikanyň Apple kompaniýasy operasion ulgamynyň (OS) täzelenmesini çykardy. Bu barada kompaniýanyň web sahypasyna salgylanyp, TASS habar berdi.

Operasion ulgamynyň täzelenmesi Monterey diýlip atlandyrylýar. Täzelenmede Safari brauzeriniň dizaýny täzelendi: indi goýma paneli (wkladka) sahypanyň reňki bilen boýalýar, goýma paneliniň özi bolsa gözleg paneli we gurallar paneli bilen birleşdirilýär. Mundan başga-da, ulanyjylar indi goýma panelini toparlap, Mac, iPhone we iPad-yň arasynda sinhronlap bilerler.

Mundan başga-da, gündelik işleri awtomatlaşdyrmak üçin Mac-da çalt buýruklar bar. Täze "Ählumumy dolandyryş" aýratynlygy derrew iPad bilen baglanyşyk gurýar. AirPlay funksiýasy bolsa iPhone-dan ýa-da iPad-dan Mac-a filmleri ýa-da oýunlary alyp görkezýär.

Facetime-yň täzelenmesi indi seriallara ýa-da filmlere tomaşa etmäge, aýdym diňlemäge ýa-da SharePlay funksiýasynyň kömegi bilen öz ekranyňy görkezmäge mümkinçilik berer.