Türkmen önümlerini Şweýsariýa eksport etmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmen önümlerini Şweýsariýa eksport etmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

21-nji oktýabrda onlaýn görnüşde geçirilen türkmen-şweýsar işewürler forumyna Türkmenistanyň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň söwda edaralarynyň, birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de işewür toparlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Şweýsariýa tarapyndan foruma bu ýurduň nebitgaz, energetika, gurluşyk, binagärlik, maşyngurluşyk, demir ýol gurluşygy we kommunikasiýa ulgamlarynda ýöriteleşdirilen kompaniýalarynyň 40-a golaýynyň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanda durmuşa geçirilýän, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ykdysady we maýa goýum babatynda amatly şertleriň döredilmegine ýardam edýän “Açyk gapylar” syýasatyna syn berildi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň hatarynda ýurdumyzda nebitgaz, dokma senagaty, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, gurluşyk, ulag we logistika ulgamlarynda iş alyp barýan şweýsar kompaniýalary hem bar. Duşuşykda Türkmenistanda öndürilýän önümleriň Şweýsariýa eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň geljegi-de ara alnyp maslahatlaşyldy.