21-nji oktýabr: Türkmenistanda üýtgäp durýan, ýagyşly howa bolar

21-nji oktýabr: Türkmenistanda üýtgäp durýan, ýagyşly howa bolar

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 21-nji oktýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gijesine we irden ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +9... +11°, gündizine +14... +16° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +13... +18°, kenarýaka etraplarynda +10... +15° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 764 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Awazada: howa +12... +14°, basyşy 772 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Balkanabat şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 770 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +12... +17° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 742 mm, çyglylygy 65 — 85%.
Tejen şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 753 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +7... +12°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 749 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Baýramaly şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 748 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +8... +13°, gündizine +15... +20° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 750 mm, çyglylygy 55 — 75%.
Kerki şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 745 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 759 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Köneürgenç şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 760 mm, çyglylygy 45 — 65%.