Volkswagen sürüjisiz tiz kömek ulaglaryny döreder

Volkswagen sürüjisiz tiz kömek ulaglaryny döreder

Volkswagen geljekde öz-özi dolandyrylýan ID.Buzz miniweniniň konseptini tanyşdyrdy. Awtoulag üç görnüşde: tiz kömek, eltip bermek hyzmaty we taksi görnüşinde hödürlendi. Bu barada Volkswagen-iň Youtube kanalyna salgylanyp, "Rusbase" neşiri habar berdi. 

Bu konsept Gamburgda intellektual ulag ulgamlary boýunça Bütindünýä kongresinde hödürlendi. Bellenilişi ýaly, ID.Buzz-yň sürüjisiz tiz kömek ulagynda öňdäki oturgyç enjamlara "bakýar", oňa perpendikulýar ýerleşen ikinji oturgyç bolsa hassa üçin niýetlenendir. Daşky görnüşi boýunça bu miniwen adaty tiz kömek ulaglaryndan tapawutlanmaýar.

Miniweniň eltip beriş wersiýasynda öňdäki oturgyç hem salonyň içine gönükdirilen. Onuň taksi görnüşinde bosla 4 oturgyç we stol bar.

Çeşme, miniweniň interýerleriniň gaýtadan işlenen materiallardan, şol sanda senagat galyndylaryndan, plastmassa we köne balyk torlaryndan ýasaljakdygyny nygtaýar. Bu materiallar pol düşekleri, şeýle-de gapy kartalary we dolandyryş paneli üçin hem ulanylar.