Ýolagçy ekipažy bilen Crew Dragon gämisi Floridanyň kenaryna gondy

Ýolagçy ekipažy bilen Crew Dragon gämisi Floridanyň kenaryna gondy

Ekipažy ilkinji gezek doly raýatlardan ybarat bolan Crew Dragon kosmos gämisi Florida ştatynyň kenaryna golaýda Atlantik ummanyna gondy. Ýaýlym SpaceX kompaniýasynyň saýtynda görkezildi diýip, TASS habar berýär.

Ekipažyň agzalary Inspiration4 missiýasynyň çäginde skafandr geýip, gonmaga birnäçe sagat öňünden taýýarlanyp başladylar. Aşak düşmezden, takmynan, bir sagat öň Crew Dragon-yň hereketlendirijileri awtomatiki usulda işledi, bu oňa orbita belentligini peseltmäge mümkinçilik berdi. ABŞ-nyň Gündogar kenarynyň wagty bilen 19:00-da gämi atmosferanyň dykyz gatlagyna girdi, birnäçe minutdan onuň esasy paraşýutlary goýberildi. 19:08-de ýaýlymy alyp baryjy gäminiň suwa gonandygyny tassyklady.

Kosmos gämisi Ýer orbitasynda üç gün boldy. Bu wagtyň dowamynda ekipažyň agzalary birnäçe ylmy barlaglary geçirdiler. Hünärmenler agramsyzlyk ýagdaýynyň adam organizme ýetirýän täsirine üns berdiler. SpaceX-iň maglumatlaryna görä, olaryň netijeleri “adamlaryň hem Ýerde, hem geljekki uçuşlaryň dowamynda saglygyny gorap saklamak üçin uly ähmiýete eýe bolar”.

Uçuş wagtynda gämi 590 km belentlikdäki orbita ýetdi, bu Halkara kosmos stansiýasynyň orbitasyndan (420 km töweregi) ep-esli ýokarydyr.