Werstappen Belgiýanyň ýagyş sebäpli ýatyrylan Gran-prisinde ýeňiji boldy

Werstappen Belgiýanyň ýagyş sebäpli ýatyrylan Gran-prisinde ýeňiji boldy

Red Bull toparynyň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen Formula-1 ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň on ikinji tapgyry bolan Belgiýanyň Gran-prisinde ýeňiji boldy. Ýaryş Belgiýanyň Spa şäherindäki “Spa-Frankorşam” awtodromynda geçirildi.

Ilkibaşda ýaryşyň başlanjak wagty ýekşenbe güni 18:00-a meýilleşdirildi, ýöne ýagyş sebäpli ýaryş yza süýşürildi. Soňrak ýaryşa gatnaşyjylar ýaryşy ikinji gezek başlamaga synanyşdylar, olar üç aýlaw geçdiler, bu hem ýaryşy geçirildi diýip hasap etmäge mümkinçilik berdi. Şondan soň howa şertleriniň ýaryşy dowam etdirmäge ýol bermejekdigi barada gutarnykly netijä gelindi.

Geçilen aralykdan soň “Red Bulluň” niderlandly sürüjisi Maks Werstappen ýeňiji diýlip yglan edildi, ikinji orny “Uilýams” toparyndan britaniýaly Jorj Rassell, üçünji orny “Mersedesden” watandaşy Lýuis Hemilton eýeledi. Rassel münbere ilkinji gezek çykdy.

Çempionatyň indiki tapgyry 3-nji sentýabrdan 5-nji sentýabr aralygynda Niderlandlarda geçiriler.