Türkmenistanyň Prezidenti we Pakistanyň daşary işler ministri owgan meselesini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti we Pakistanyň daşary işler ministri owgan meselesini maslahatlaşdylar

26-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşini kabul etdi. Bu barada Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň mofa.gov.pk  saýtynda habar berildi. 

Duşuşygyň dowamynda diplomat iki ýurduň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigi, maksatlaryň we pikirleriň umumy garaýşa laýyk gelýändigi barada aýdyp, Pakistanyň TOPH ýaly iri taslamalar arkaly ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge ygrarlydygyny belledi.

Duşuşykda türkmen Lideri hem-de Pakistanyň baş diplomaty goňşy Owganystandaky ýagdaýy hem ara alyp maslahatlaşdylar.

Gurbanguly Berdimuhamedow duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Pakistany möhüm hyzmatdaş hasaplaýandygyny aýdyp, bu ýurduň daşary işler ministriniň Owganystandaky ýagdaýa umumy sebitleýin çemeleşmek üçin Merkezi Aziýa döwletlerine amala aşyran saparyna ýokary baha berdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureýşi 24 — 26-njy awgust aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlarynda — Täjigistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda saparda boldy. Saparyň esasy maksady Owganystandaky häzirki ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşmakdan ybaratdyr.