Fransiýaly Saşa Žoýa 110 m aralyga päsgelçilikli ylgamakda ýetginjekleriň dünýä rekordyny goýdy

Fransiýaly Saşa Žoýa 110 m aralyga päsgelçilikli ylgamakda ýetginjekleriň dünýä rekordyny goýdy

Fransiýaly ýeňil atletikaçy Saşa Žoýa ýetginjekleriň arasynda dünýä çempionatynda 110 m aralyga päsgelçilikli ylgamakda ýetginjekleriň dünýä rekordyny goýdy. Ýaryşlar Naýrobide geçirilýär diýip, TASS habar berýär.

19 ýaşly ylgawçynyň netijesi 12,72 sekunt boldy, ol bir gün öň goýan rekordyny (12,93) täzeledi. Şonda ol karýerasynda ilkinji gezek 13 sekuntdan çykdy.

Fransiýaly türgen bu aralygy ulularyň dünýä rekordyndan (12,80) hem çalt geçdi, ýöne päsgelçilikleriň beýikliginiň tapawutlydygy sebäpli, bu rekord ulularyň arasynda dünýä derejesinde tassyklanmaz.

Žoýa 2021-nji ýylda Tallinde geçirilen ýetginjekleriň Ýewropa çempionatynyň hem ýeňijisidir. Naýrobidäki ýaryşlar 22-nji awgustda tamamlanar.