Aşgabatdan welaýat merkezlerine demir ýol gatnawlary bölekleýin dikeldildi

Aşgabatdan welaýat merkezlerine demir ýol gatnawlary bölekleýin dikeldildi

«Demirýollary» AGPJ-niň resmi saýtynda neşir edilen gatnaw tertibine görä, Aşgabat bilen Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynyň merkezlerine — Daşoguz, Balkanabat, Mary, Türkmenabat we Türkmenbaşy şäherlerine demir ýol gatnawlary bölekleýin dikeldildi.

Gatnawlaryň doly tertibini bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.

Öň, Türkmenistanda howanyň aşa gyzmagy bilen baglylykda, ýolagçy demir ýol gatnawlarynyň wagtlaýyn çäklendirilýändigi barada habar berlipdi.