Fettel Wengriýanyň Gran-Pri-sinde ikinji ornundan mahrum edildi

Fettel Wengriýanyň Gran-Pri-sinde ikinji ornundan mahrum edildi

«Aston Martin» toparynyň nemes sürüjisi Sebastian Fettel Wengriýanyň Gran-Pri-sinde ikinji orundan mahrum edildi. Bu barada Lenta.ru «Formula-1-iň» metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.

Bäsleşigi guraýjylar, pilotyň barlag üçin zerur bolan ýangyç mukdaryny görkezip bilmändir. Eminler 1-nji awgustda geçirilen ýaryşlardan soň geçirilen tehniki barlaglar wagtynda Sebastian bokslara gaýdyp barmak aýlawyny tamamlamandygyna garamazdan, onuň awtoulagynyň ýangyç bagynda bir litrden az ýangyjyň bardygyny anykladylar. Formula-1-iň düzgünlerine laýyklykda, bakda barlag üçin ýangyç az bolsa (1 litrden), onda sürüji ýaryşdan aýrylýar.
Şeýlelikde, Fettel Wengriýanyň Gran-Pri-sinde ýeňijiler münberinden aýryldy. Onuň ýerine öň üçünji orny eýelän “Mersedesiň” sürüjisi Lýuis Hemilton, üçünji orna bolsa “Ferrari”-den Karlos Sains geçdi.
Formula-1-iň indiki tapgyry Belgiýada 29-njy awgustda geçiriler.