«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçuşlaryň täze tertibini we rejesini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçuşlaryň täze tertibini we rejesini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda 1-nji awgustdan içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Täze tertibe laýyklykda, yzygiderli ýolagçy gatnawlary ýurdumyzyň ähli welaýat merkezleriniň we Aşgabat şäheriniň arasynda amala aşyrylýar. Aşgabatdan welaýat merkezlerine uçuşlar her gün ýerine ýetirilýär.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat - Daşoguz T5-109 1,2,4 19-15 20-05
Aşgabat - Daşoguz T5-107 3 21-20 22-10
Aşgabat - Daşoguz T5-111 5 20-00 20-50
Aşgabat - Daşoguz T5-113 6 19-00 19-50
Aşgabat - Daşoguz T5-115 7 19-00 19-50
Aşgabat - Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat - Türkmenabat Т5-163 her gün 19-30 20-20
Aşgabat - Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat - Mary T5-137 1 21-00 21-40
Aşgabat - Mary T5-139 2,3,6 19-30 20-10
Aşgabat - Mary T5-125 4 09-40 10-20
Aşgabat - Mary T5-141 5 19-30 20-10
Aşgabat - Mary T5-131 7 09-40 10-20
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-00 07-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-257 her gün 10-30 11-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-247 1,2,6,7 20-00 21-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-245 3 21-30 22-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-00
         
Daşoguz - Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz - Aşgabat T5-110 1,2,4 21-05 21-55
Daşoguz - Aşgabat T5-108 3 23-10 *00-10
Daşoguz - Aşgabat T5-112 5 21-50 22-40
Daşoguz - Aşgabat T5-114 6 20-50 21-40
Daşoguz - Aşgabat T5-116 7 19-30 20-20
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat Т5-164 her gün 21-20 22-10
Mary - Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary - Aşgabat T5-138 1 22-40 23-20
Mary - Aşgabat T5-140 2,3,6 21-10 21-50
Mary - Aşgabat T5-126 4 21-40 22-20
Mary - Aşgabat T5-142 5 21-10 21-50
Mary - Aşgabat T5-132 7 22-40 23-20
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-242 her gün 08-00 09-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-258 her gün 12-40 13-40
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-248 1,2,6,7 22-00 23-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-246 3 23-30 *00-30
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
         
Daşoguz - Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz - Mary T5-223 7 20-50 21-40
         
Mary - Daşoguz T5-228 4 11-20 12-30
Mary - Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
         
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat T5-164 her gün 21-20 22-10
         
Aşgabat - Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat - Türkmenabat T5-163 her gün 19-30 20-20
         
Mary - Daşoguz T5-228 4 11-20 12-20
Mary - Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
         
Daşoguz - Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz - Mary T5-223 7 20-50 21-40
         
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-242 her gün 08-00 09-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-258 her gün 12-40 13-40
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-248 1,2,6,7 22-00 23-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-246 3 23-30 *00-30
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
         
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-241 her gün 06-00 07-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-257 her gün 10-30 11-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-247 1,2,6,7 20-00 21-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-245 3 21-30 22-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-00

* gonýan wagty ertesi gün.