Hazarýaka döwletleriniň Baş prokurorlary Hazar deňzini goramak baradaky Jarnama gol çekdiler

Hazarýaka döwletleriniň Baş prokurorlary Hazar deňzini goramak baradaky Jarnama gol çekdiler

Bäş sany hazarýaka döwletiniň – Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Russiýanyň Baş prokurorlary Hazar deňzini goramak boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada Jarnama gol çekdiler. Bu resminama çarşenbe güni Sankt-Peterburgda Russiýanyň Baş prokurory Igor Krasnow tarapyndan geçirilen hazarýaka döwletleriniň baş prokurorlarynyň duşuşygynda gol çekildi (Eýranyň Baş prokurory bu duşuşyga wideokonferensiýa boýunça gatnaşdy) diýip, Trend habar berýär.
Krasnow Hazar deňziniň bäş döwlet üçin möhüm strategiki ähmiýete eýedigini we ýurtlarymyzyň territoriýalaryny bir ekologik ulgama birleşdirýändigini, şonuň üçin hazarýaka sebitiniň döwletleriniň Baş prokurorlary tarapyndan gol çekilen Deklarasiýada göz öňünde tutulan bilelikdäki işleriň daşky gurşawy goramak we Hazar deňziniň tebigy baýlyklaryny peýdalanmak babatynda oňyn täsir etjekdigini belledi.