Türkmenistan Hytaýdan COVID-19-a garşy waksinanyň 1,5 million dozasyny satyn alar

Türkmenistan Hytaýdan COVID-19-a garşy waksinanyň 1,5 million dozasyny satyn alar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi COVID-19 ýokanjyna garşy waksinanyň 1 million 500 müň dozasyny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň «China National Biotec Group Company Limited» («Sinopharm») kompaniýasy bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bu resminama ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek maksady bilen kabul edildi.