Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21-27/06)

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (21-27/06)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza ýetirýär.

Balkan welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatardan ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 12 — 17 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +21... +26 gradusdan +25... +30 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +37... +42 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +33... +38 gradus maýyl bolar.
Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatardan ugruny üýtgedýän,  tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +18... +23 gradusdan +22… +27 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31... +36 gradus maýyldan +36...+41 gradus aralygynda yssy bolar. 
Mary welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +17... +22 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +31...+36 gradus maýyldan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.
Lebap welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +16... +21 gradusdan +21... +26 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +30... +35 gradus maýyldan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar.
Daşoguz welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan  tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +16... +21 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +30... +35 gradus maýyldan +35... +40 gradus aralygynda yssy bolar. 
Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan demirgazyk-günbatardan ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 11 metrden 10 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +21... +23 gradusdan +25... +27 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +34... +36 gradus maýyldan +38... +40 gradus aralygynda yssy bolar.