2022-nji ýylda ABŞ-da sürüjisiz taksiler peýda bolar

2022-nji ýylda ABŞ-da sürüjisiz taksiler peýda bolar

Pony.ai — ABŞ-da we Hytaýda eýýäm üstünlikli işleýän startaplaryň biri. Mälim bolşy ýaly, bu kompaniýa ýollarda jemgyýetçilik üçin ulanmaga niýetlenen sürüjisiz awtoulaglary synagdan geçirip başlady. Synag geçirilýän ýer hökmünde bolsa Kaliforniýa ştaty saýlanyp alyndy. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Habar berlişi ýaly, eger-de synaglar üstünlikli geçse, onda sürüjisiz taksiler eýýäm 2022-nji ýyldan tölegli esasda işe goýberiler. Şeýle hem «TechCrunch» Pony.ai-yň Kaliforniýada şu hili gezelençler üçin rugsat berlen ilkinji kompaniýa däldigini ýazýar. Ýeri gelende bellesek, bu ýerde baryp 2019-njy ýylda sürüjisiz Hyundai Kona elektrik krossowerleri jemgyýetçilik maksatlary üçin müşderileri gatnadyp başlapdy. Elbetde, ony dolulygyna awtomatlaşdyrylan diýip atlandyrmak bolmaz, çünki olarda ätiýaçlyk üçin hemişe adam bolupdy. Täze hyzmat bolsa dolulygyna sürüjisiz görnüşde amala aşyrylar.