Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

  • 23.06.2024 00:15
  • 5809
Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy.

Filmiň surata düşürilişi 2025-nji ýylda başlar, ýöne takyk möhlet belli däl.
Sýužet barada giňişleýin maglumatlar we baş otrisatel gahrymanyň şahsyýeti-de aýan edilmeýär. Indiki uly howp Kang Basybalyjy bolar diýlip meýilleşdirilipdi. Ýöne onuň roluny ýerine ýetiren Jonatan Meýjors bilen şertnama kazyýet işinde günäli hasaplanandan soň ýatyryldy.
“Ar alyjylar 5” filminiň premýerasynyň senesi heniz belli däl.


şu gün 09:57
22

Wenesiýa kinofestiwalynyň emin agzalary yglan edildi

81-nji Wenesiýa kinofestiwalynyň emin agzalarynyň düzümi yglan edildi. Emin agzalar toparyna fransuz aktrisasy Izabel Ýupper ýolbaşçylyk eder. Emin agzalar: Amerikaly režissýor Endrýu Heý (“Biziň hemmämiz nätanyş”...

şu gün 09:39
16

Golliwudda “Bir gysym dollar” filminiň remeýkiniň üstünde işlenilýär

Kinematografiýada iň gowy filmleriň reýtingine goşulan Serjo Leoneniň “Bir gysym dollar” (“За пригоршню долларов”) westerniniň remeýkiniň üstünde işlener diýip, Deadline habar berýär. Film Golliwudyň weteranlary...

12.07.2024 12:01
4204

DreamWorks “Şrek 5-iň” çykjak senesini yglan etdi

DreamWorks film kompaniýasy “Şrek” animasion filminiň bäşinji bölüminiň ilkinji görkeziljek senesini yglan etdi. Önümçilik kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky habarynda: "Beýle bir uzakda däl ... “Şrek 5” 2026...

10.07.2024 10:24
6800

«Gladiator 2» filminiň ilkinji treýleri çykdy

Paramount Pictures "Gladiator 2" filminiň ilkinji treýlerini çykardy. Film Ridli Skottyň 2000-nji ýylda çykan meşhur taryhy blokbasteriniň dowamydyr. 15-nji noýabrda çykmagy meýilleşdirilýän filmde wakalar birinji...