Horror žanryndaky “Ümsüm ýer” filminiň esasynda oýun çykarylar

  • 21.06.2024 10:34
  • 3704
Horror žanryndaky “Ümsüm ýer” filminiň esasynda oýun çykarylar

Saber Interactive kompaniýasy bilen Stormind Games studiýasy “Ümsüm ýer” («Тихое место») horror-filminiň esasynda A Quiet Place: The Road Ahead oýnuny hödürledi. Anons edilen treýler YouTube-da ýerleşdirildi.

Oýnuň sýužeti ses-üýn ýok dünýäde diri galmaga çalyşýan ýaş zenan barada gürrüň berýär – islendik ses nägehanlaryň ünsüni özüne çekip biler.

“Düşbülikden we el ýüzündäki gurallardan başga hiç zat bolmazdan, siz öňde garaşýan köp sanly dürli kynçylyklardan we bökdençliklerden geçmeli bolarsyňyz we şol bir wagtyň özünde näbelli duşmanlar tarapyndan hemişe abanýan howplaryň astynda diri galmaga çalyşarsyňyz” – diýlip, gysgaça beýanda aýdylýar.

Taýtl filmleriň spin-offy bolar. Häzirki wagtda Jon Krasinski franşizanyň üçünji filminiň üstünde işleýär, onuň çykyşy geljek ýyla meýilleşdirilýär.
Oýnuň relizi 2024-nji ýylda PS5, Xbox Series S/X konsollarynda we PK-da bolar.


şu gün 09:57
22

Wenesiýa kinofestiwalynyň emin agzalary yglan edildi

81-nji Wenesiýa kinofestiwalynyň emin agzalarynyň düzümi yglan edildi. Emin agzalar toparyna fransuz aktrisasy Izabel Ýupper ýolbaşçylyk eder. Emin agzalar: Amerikaly režissýor Endrýu Heý (“Biziň hemmämiz nätanyş”...

şu gün 09:39
16

Golliwudda “Bir gysym dollar” filminiň remeýkiniň üstünde işlenilýär

Kinematografiýada iň gowy filmleriň reýtingine goşulan Serjo Leoneniň “Bir gysym dollar” (“За пригоршню долларов”) westerniniň remeýkiniň üstünde işlener diýip, Deadline habar berýär. Film Golliwudyň weteranlary...

12.07.2024 12:01
4204

DreamWorks “Şrek 5-iň” çykjak senesini yglan etdi

DreamWorks film kompaniýasy “Şrek” animasion filminiň bäşinji bölüminiň ilkinji görkeziljek senesini yglan etdi. Önümçilik kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky habarynda: "Beýle bir uzakda däl ... “Şrek 5” 2026...

10.07.2024 10:24
6800

«Gladiator 2» filminiň ilkinji treýleri çykdy

Paramount Pictures "Gladiator 2" filminiň ilkinji treýlerini çykardy. Film Ridli Skottyň 2000-nji ýylda çykan meşhur taryhy blokbasteriniň dowamydyr. 15-nji noýabrda çykmagy meýilleşdirilýän filmde wakalar birinji...