Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

  • 14.06.2024 12:33
  • 3008
Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar.

Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry aýylar üçin öýde ýaşaýan daýzasy Lýusini görmek üçin özüni penalan Braunlar maşgalasy bilen bilelikde Peruwa ugraýar. Garaşylmadyk wakalardan doly gezelenç Paddington we Braunlar üçin hakyky başdangeçirmelere öwrülýär.
Filmiň režissýory özüniň mahabat işleri we klipleri bilen belli bolan Dugal Wilson boldy. Aktýorlar düzümine Ben Wişou, Hýu Bonnewill we Jim Brodbent dolanyp geldi, olara Emili Mortimer, Oliwiýa Kolman we Antonio Banderas hem goşuldy. Mortimer hanym Braunyň keşbinde ilkinji iki filmde oýnan Salli Hokinsi çalyşdy.
Ilkinji iki filmiň režissýory Pol King bu gezek prodýuser hökmünde çykyş etdi.
Belläp geçsek, Paddingtonyň wakalary çagalar edebiýatynyň klassyky eserleri hasaplanýan iňlis ýazyjysy Maýkl Bonduň kitaplaryna esaslanýar.
2014-nji we 2017-nji ýyllarda çykan Paddington baradaky ilkinji iki film dünýä prokatynda 500 million dollardan gowrak girdeji ýygnady.


şu gün 11:51
1112

“Ýigrenji men” multfilmi 5 milliard dollardan gowrak girdeji gazanan ilkinji animasiýa franşizasy boldy

“Ýigrenji men” (“Гадкий я”) multfilmi taryhda rekord - 5 milliard dollardan gowrak girdeji gazanan animasiýa franşizasyna öwrüldi diýip, Variety habar berýär. Illumination we Universal studiýalary amerikan kassa...

şu gün 11:02
532

Timoti Şalame täze filmde stol tennisi boýunça çempionyň keşbini ýerine ýetirer

Timoti Şalame stol tennisi boýunça professional oýunçy Marti Reýsman barada gürrüň berjek täze “Marty Supreme” filminde baş keşbi ýerine ýetirer. Bu barada Variety habar berýär. Filmiň režissýory bolup “Gyraňlanmadyk...

düýn 20:26
3507

Netflix “Terminator” animesiniň tizer-treýlerini hödürledi

Netflix 29-njy awgustda premýerasy boljak “Terminator” anime-serialynyň tizer-treýlerini hödürledi. Serial Arnold Şwarseneggeriň baş keşbi ýerine ýetirmeginde düşürilen filmlere esaslanýar. Sýužet alym-programmist...

düýn 13:17
1229

“Tapmaça 2” “Doňan ýürek 2-den” öňe geçip, iň köp girdejili multfilme öwrülip biler

Pixar studiýasynyň “Tapmaça 2” (“Головоломка 2”) multfilmi kassa ýygymynda haýran galdyryjy netijeleri görkezmegini dowam etdirýär. Aýyň jemi boýunça filmiň umumy girdejisi 1,362 milliard dollardan aşdy, bu bolsa...