Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

  • 11.06.2024 23:23
  • 12308
Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.

 

Toyota Crown Signia XLE-iň binýatlyk wersiýasynyň bahasy 44 985 dollar, Limited komplektasiýasy bolsa 49 385 dollar. Iki görnüşi hem birmeňzeş gibrid güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylan.
Adaty komplektasiýasynda ýyladyjyly we ýelejiredijili deri oturgyçlar hem-de gyzdyryjyly dest bolýar. Şeýle hem, awtoulagda Toyota-nyň täze maglumat-güýmenje ulgamy bilen 12,3 dýuýmlyk duýgur ekran bar. XLE komplektasiýasy  alty dinamikli ses ulgamy, Limited-de bolsa 11 dinamikli JBL premium ses ulgamy bilen gelýär.
Alyjylar 1865 dollara töweregi 360 dereje görkezýän kameralary, dykynlarda  kömekçi ulgamyny, zolagy üýtgetmek kömekçisini we beýleki aýratynlyklary öz içine alýan Advanced Technology paketini goşduryp bilerler.

 


düýn 14:40
9226

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
11701

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
15818

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10893

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...