Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

  • 10.06.2024 15:11
  • 22526
Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar.

Fight Nights bilen Volga MMA-nyň howandarlygyndaky söweş Ulýanowsk şäheriniň “Wolga-Sport-Arena” sport köşgünde geçiriler.
Ýakynda Gala Sports bilen şertnama baglaşan Ataýew K1 boýunça Türkmenistanyň çempionydyr. Bu sportuň taý boksy, karate, taekwondo, sanda, kikboks, boks ýaly dürli söweş sungatlarynyň usullaryny öz içine alýan söweş görnüşidir.
Türgen ýaňy-ýakynda MMA-da çykyş edip başlady.


şu gün 15:53
10907

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

düýn 18:42
14304

FIFA milli ýygyndylaryň reýtingini täzeledi

Halkara Futbol federasiýasy (FIFA) milli toparlaryň täzelen reýtingini hödürledi. Ilkinji onlukda iki üýtgeşme bolup geçdi. Braziliýa Angliýadan öňe geçip, dördünji orna çykdy, Italiýa bolsa dokuzynjy orny Horwatiýa...

düýn 14:38
9122

Türkmen kuraşçylary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Eýranyň paýtagtynda geçirilen kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 11 medal gazandylar. Bäsleşige 20 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Türkmenistandan 14 türgen gatnaşdy, olaryň 11-i baýrak...

düýn 12:05
8042

Gurban Berdiýew «Dagystanyň at gazanan tälimçisi» adyna eýe boldy

Mahaçkalanyň "Dinamo" futbol klubunyň öňki baş tälimçisi, häzirki wagtda bolsa prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagystan Respublikasynyň at gazanan tälimçisi boldy. Bu barada RIA Nowosti sebitiň ýolbaşçysynyň...