Apple 2024-nji ýylyň iň gowy oýunlaryny we programmalaryny saýlady

 • 09.06.2024 07:27
 • 5298
Apple 2024-nji ýylyň iň gowy oýunlaryny we programmalaryny saýlady

WWDC 2024-üň öňüsyrasynda Apple kompaniýasy Apple Design Awards baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. Kupertinoly hünärmenler öz dizaýny, funksionallygy we ulanyjylara täsiri bilen tapawutlanýan iň gowy programmalary we oýunlary saýladylar.

Şu ýyl baýrak 7 kategoriýa bölündi, olaryň her birinde 2 ýeňiji bar:

Lezzet we gyzykly:

 • -          Programma: Bears Gratitude – rahatlyk we pozitiw atmosferany döredýän mähirli aýylar we leniwesler bilen gündelik.
 • -          Oýun: NYT Games – New York Times-den krosswordlary, tapmaçalary öz içine alýan ýönekeý we stile laýyk dizaýnly oýunlar ýygyndysy.

Inklýuziwlik:

 • -          Programma: oko – görüş taýdan kemçilikli adamlara ýolyşygyň signallaryny kesgitlemek arkaly şäherde gezmäge kömek edýän programma.
 • -          Oýun: Crayola Adventures – gahrymany öz islegiňe görä sazlamaga, bezeg döretmäge we tapmaçalary çözmäge mümkinçilik berýän başdan geçirmeler oýny.

Innowasiýa:

 • -          Programma: Procreate Dreams – 2D animasiýany döretmek üçin çotgalaryň we hereketleriň giň toplumyny hödürleýän gural.
 • -          Oýun: Lost in play – elde döredilen grafika we tapmaçalar bilen çagalaryň hyýallary barada başdan geçirme.

Özara gatnaşyk:

 • -          Programma: Crouton – tagam taýýarlygyna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän, gerekli önümleriň sanawyny düzmek üçin reseptleri we gurallary öz içine alýan programma.
 • -          Oýun: Rytmos – her derejede täze elementleri goşýan pazl tapmaçasy.

Sosial täsir:

 • -          Programma: Gentler Streak Fitness Tracker – fiziki işjeňligiňe, dynç alşyňa we özüňi duýşuňa gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän işjeňlik trekeri.
 • -          Oýun: The Wreck – hassahana düşen ýazyjy Junonyň wakasyny gürrüň berýän oýun.

Wizual we grafika:

 • -          Programma: Rooms – öz döredijiligiňi beýlekiler bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýän, rahat 3D otaglaryny döretmek üçin programma.
 • -          Oýun: Lies of P – oýunça robotlaşdyrylan gurjagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän güýçli grafikaly başdan geçirme.

Giňişlik hasaplamalary:

 • -          Programma: djay pro – DJ App & AI Mixer – özüňi dijeý duýmaga mümkinçilik berýän, Apple Vision Pro üçin AR programma.
 • -          Oýun: Black Box – özboluşly tapmaçalary öz içine alýan AR oýun.

Bellenilen programmalaryň we oýunlaryň käbirleri App Store-yň käbir sebitlerinde elýeterli bolman biler, olaryň birnäçesi bolsa töleglidir.


düýn 11:12
3523

Apple ID geçmişde galdy: Kompaniýa hyzmatyň adyny Apple Account diýip üýtgedýär

Apple kompaniýasy Apple ID hasaba alyş hyzmatynyň rebrendingi hakynda habar berdi. Hyzmatyň täze ady - Apple Account eýýäm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia we watchOS 11 operasion ulgamlarda işjeň ulanylýar. Bu...

17.06.2024 18:29
5215

Huawei HarmonyOS hytaý bazarynda ilkinji gezek Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Huawei-iň HarmonyOS operasion ulgamy Hytaýyň bazaryndaky paýy boýunça Apple-iň iOS-yndan öňe geçdi. Bu barada Gizmochina habar berýär. Counterpoint Research barlag kompaniýasynyň...

12.06.2024 15:06
8882

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1209

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...