“Oskar” baýragyny alan “Tapmaça 2” multfilminiň soňky treýleri çykdy

  • 08.06.2024 17:45
  • 7268
“Oskar” baýragyny alan “Tapmaça 2” multfilminiň soňky treýleri çykdy

Pixar we Disney studiýalary iň gowy animasion film hökmünde “Oskar” alan 2015-nji ýylyň meşhur “Tapmaça” animasion filminiň dowamynyň soňky treýleri bilen paýlaşdylar.

“Tapmaça 2” (Головоломка 2) bölüminde tomaşaçylar eýýäm ýetginjek bolan gyzjagaz Raýli bilen ýene-de duşuşarlar. Raýli bilen bilelikde onuň esasy duýgulary: Şatlyk, Gussa, Gahar, Gorky we Ýigrenç hem ulaldy.
Ýöne ýetginjeklik ýaşynda Raýliniň kellesinde täze gahrymanlar-da peýda bolýar: Howsalalyk, Utanç, Ýürekgysgynçlyk, Nostalgiýa we Göriplik.
Olaryň ählisi bilelikde ýetginjekler üçin adaty bolan okuw, dost gözlegi, ilkinji söýgi we dünýäde öz ornuňy tapmak ýaly meselelere duçar bolýan Raýliniň durmuşyny aňsatlaşdyrmaly (ýa-da kynlaşdyrmaly) bolýar.
Multfilmiň dowamynyň režissýory hökmünde Kelsi Mann (“Gowy dinozawr”, «Хороший динозавр») çykyş etdi, ssenariýalary birinji bölümiň üstünde işlän Meg LeFow ýazdy.
Multfilm daşary ýurt prokatyna 14-nji iýunda çykar.
Geçenki “Tapmaça” dünýäde 858,8 mln dollar ýygnap, 2015-nji ýylyň iň girdejili ýedinji filmi boldy.


şu gün 16:30
1377

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

şu gün 12:33
1314

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

şu gün 11:25
1279

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...

şu gün 10:45
5917

“Ýeke özi öýde” filmi düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy

“Ýeke özi öýde” roždestwo komediýasy düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy. Çikagonyň eteginde ýerleşýän öý satuwa çykarylandan soň bir hepde geçmänkä täze eýesini tapdy diýip, Realtor.com portaly habar berýär...