2025-nji ýylda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde hemişelik däl agzalar boljak ýurtlar belli boldy

  • 08.06.2024 07:12
  • 12409
2025-nji ýylda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde hemişelik däl agzalar boljak ýurtlar belli boldy

Daniýa, Gresiýa, Pakistan, Somali we Panama 2025-nji ýyldan 2026-njy ýyl aralygynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalary bolarlar. Bu barada bütindünýä guramasynyň Baş Assambleýasynyň kararyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine jemi 15 agza döwlet girýär. Her ýyl düzümiň bäş hemişelik däl agzasy ondan çykýar, olaryň ýerine başga bäş ýurt saýlanýar. Şol bir wagtyň özünde, BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzasy bolmak üçin dalaşgär döwlet Baş Assambleýanyň degişli mejlisinde zalda oturanlaryň sesleriniň azyndan üçden iki bölegini almalydyr.
Agentligiň maglumatlaryna görä, bellenilen ýurtlar Şweýsariýanyň, Maltanyň, Ýaponiýanyň, Ekwadoryň we Mozambikiň orunlaryny eýelärler. Olaryň BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalary hökmünde ygtyýarlyklarynyň möhleti şu ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanar.


14.06.2024 10:30
1450

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...

13.06.2024 07:19
6246

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

08.06.2024 00:04
5528

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlandy. BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan bu...

05.06.2024 14:37
1874

ÝUNISEF-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy diplomatik missiýasyny tamamlaýar

4-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF-niň) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy wezipesini üstünlikli tamamlaýan Mohammad Faýazi bilen duşuşdy...